О Банке низкообогащенного урана

Официально

10 декабря в Банке НОУ МАГАТЭ расположенного на территории АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ) была осуществлена вторая – заключительная поставка низкообогащенного урана в виде гексафторида урана (ГФУ) от АО «НАК «Казатомпром». Таким образом, проект Банк НОУ МАГАТЭ от этапов создания, строительства и подготовки к размещению перешел в стадию эксплуатации.

В котором, со стороны контролирующего государственного органа принял активное участие Заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Сергазин Гумар Екпинович.

При приемке материала специалистами УМЗ проведены все необходимые замеры согласно международным и Казахстанским стандартам. Также осуществлен контроль радиационного фона, который на границе Банка НОУ не изменился и остался на уровне естественного природного фона после загрузки материала. Эксперты МАГАТЭ контролировали весь ход процесса безопасного размещения материалов.                                        

Размещение Банка НОУ МАГАТЭ на территории нашей страны обеспечит взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и МАГАТЭ. Создание банка НОУ стало важным шагом в процессе ядерного нераспространения, что делает Казахстан заметным участником мирной инициативы.

10 желтоқсанда «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ (ҮМЗ) аумағында орналасқан АЭХА ТБУ  Банкінде «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК»АҚ – нан уран гексафториді (УГФ) түрінде төменгі байытылған уранды қорытынды жеткізу жүзеге асырылды. Осылайша, банк АЭХА ТБУ құру, салу және орналастыруға дайындау кезеңдерінен пайдалану кезеңіне өтті.

Оған бақылаушы мемлекеттік орган тарапынан Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті төрағасының орынбасары Ғұмар Екпінұлы Серғазин белсенді қатысты.

Материалды қабылдау кезінде ҮМЗ мамандары халықаралық және қазақстандық стандарттарға сәйкес барлық қажетті өлшеулер жүргізді. Сондай-ақ, радиациялық фонға бақылау жүргізілді, ол ТБУ Банкі шекарасында өзгерген жоқ және материалды тиегеннен кейін табиғи фон деңгейінде қалған. АЭХА сарапшылары материалдардың қауіпсіз орналасу процесінің барлық барысын бақылады.

АЭХА ТБУ Банкін еліміздің аумағында орналастыру Қазақстан мен АЭХА-нің өзара тиімді ынтымақтастығын қамтамасыз етеді. ТБУ банкін құру ядролық таратпау үдерісіндегі маңызды қадам болды, бұл Қазақстанды бейбіт бастаманың елеулі қатысушы етеді.

 

Пресс-служба Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан