2019 год, объявлен годом молодежи.

Официально

Елбасы подчеркнул, что развитие молодежной политики должно стать одним из направлений работы всего госаппарата. Так, в Усть-Каменогорске были организованы 4 заседания Молодежного маслихата ВКО.

На заседаниях Молодежным маслихатом будут обсуждены следующие вопросы:

1. «О деятельности молодежного маслихата Восточно-Казахстанской области. Анализ текущей ситуации. Отчет о проделанной работе. Работа молодежного маслихата в городах и районах области. Проблемные вопросы. Перспективы развития молодежного маслихата. Методы и формы работы с молодежью в городах и районах области.»;

2. «Участие депутатов молодежного маслихата в мероприятиях в рамках Года молодежи в Казахстане. Выработка предложений и обсуждение имиджевых проектов молодежного маслихата»;

3. «Разработка и внедрение эффективных мер по решению насущных вопросов молодежи. Примеры решенных проблем с участием депутатов молодежного маслихата. Взаимодействие с маслихатами городов и районов»;

4. «Формирование областного плана работы молодежного маслихата Восточно-Казахстанской области на 2020 год с учетом Года волонтера».

Также, на заседаниях обсужден план по дальнейшей работе Молодежного маслихата.

Молодежный маслихат ВКО функционирует с 2017 года. Его главная цель состоит в том, чтобы создать сильную и авторитетную политическую организацию, способную вести за собой молодежь.

 

2019 жыл Жастар жылы деп белгіленді. Елбасы жастар саясатын дамыту мемлекеттік аппарат қызметінің бір бағыты болуы тиіс екендігін атап өтті. Осылайша, Өскеменде ШҚО жастар мәслихатының 4 отырысы өткізілді.  

Отырыс барысында жастар мәслихаты келесідей сұрақтарды қарастырды:

1. «Шығыс Қазақстан облысы жастар мәслихатының қызметі туралы». Ағымдағы жағдайға талдау жасау. Атқарылған жұмыс бойынша есеп беру. Жастар мәслихатының облыс қалалары мен аудандарындағы жұмысы. Келелі мәселелер. Жастар мәслихатының даму келешегі. Облыс қалалары мен аудандарында жастармен жұмыс істеудің әдістері мен формалары»;

2. «Жастар мәслихаты депутаттарының Қазақстандағы Жастар жылы аясында ұйымдастырылатын іс-шараларға қатысуы. Ұсыныстар әзірлеу және жастар мәслихатының имидждік жобаларын талқылау»;

3. «Жастардың көкейтесті мәселелерін шешу бойынша тиімді шараларды қабылдау. Жастар мәслихаты депутаттарының қатысуымен оңтайлы шешімін тапқан мәселелердің үлгілері. Қала және аудан мәслихаттарымен өзара әрекеттесу»;

4. «Волонтерлар жылын ескере отырып, Шығыс Қазақстан облысы жастар мәслихатының 2020 жылға арналған облыстық жұмыс жоспарын құру».

Сонымен қатар, отырыстар барысында жастар мәслихатының алдағы жұмыс жоспары талқыланды.

ШҚО жастар мәслихаты 2017 жылдан бері қызмет етуде. Оның басты мақсаты жастарды топтастыра білетін қауқарлы әрі беделді саяси ұйым құру болып табылады.